1. BQT sẽ nỗ lực
  Xóa all bài viết các member post bài vào thớt người khác nhằm mục đích chèn link
  Xóa all bài viết trùng nội dung và tiêu đề
  Thân ái!

Truyện ngắn

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời ↓ Đọc
Bài viết cuối
 1. comebackkii
  Trả lời:
  31
  Đọc:
  969
 2. lii88900z
  Trả lời:
  9
  Đọc:
  217
 3. lii88900z
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  382
 4. trieunhiho
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  331
 5. lonttz18
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  160
 6. teooilioo
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  191
 7. kingofspammer
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  369
 8. trieunhiho
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  295
 9. kingofspammer
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  741
 10. digi299
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  101
 11. iiilllteolll
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  327
 12. teooilioo
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  275
 13. cafeci1205
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,002
 14. daythi125
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  63
 15. bkav009865
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  96
 16. congchungnhanh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  101
 17. daythi124
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  84
 18. daythi128
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  91
 19. conkiki15
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  291
 20. lii88900z
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  156
 21. d0fvip2p8
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  107
 22. ngotham93nd
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  282
 23. hoanglong2
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  116
 24. digi299
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  79
 25. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  326
 26. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  353
 27. digi299
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  121
 28. ohfvn
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  121
 29. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  332
 30. lii88900z
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  158
 31. teotepteo
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  248
 32. teooilioo
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  238
 33. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  321
 34. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  321
 35. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  306
 36. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  288
 37. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  287
 38. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  279
 39. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  321
 40. kingofspammer
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  322
 41. Hoangtu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  446
 42. nnpttrinh1997
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  188
 43. daythi129
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  82
 44. congchungnhanh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  127
 45. haidang02
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  57
 46. daythi130
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  70
 47. daythi131
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  172
 48. daythi125
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  57
 49. ngaynang lunglinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  68
 50. daythi124
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  84
 51. vsc128hu1
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  69
 52. peterpntt2016
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  66
 53. congchungnhanh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  51
 54. minhland2345
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  65
 55. fpttelecom1234
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  56
 56. tomtom01
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  59
 57. congchungnhanh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  69
 58. mrphe201a
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  68
 59. daythi124
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  83
 60. soclo129
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  62
 61. lhnvn5
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  65
 62. hangtran021216
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  62
 63. haivan02
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  65
 64. phithien21
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  65
 65. phithien21
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  70
 66. cafeci1205
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  83
 67. hangtran021216
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  73
 68. thanhthuybeauty95
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  79
 69. k2vn3636
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  96
 70. phungthinhung0012
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  99
 71. chungcure365
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  82
 72. myhanhdaohanoi1997
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  78
 73. yenbao778
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  80
 74. yenbao778
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  84
 75. doquyen789
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  98
 76. quynhnhu1555
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  96
 77. hungmanh900like
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  81
 78. quynhnhu1555
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  108
 79. quynhnhu1555
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  111
 80. quynhnhu1555
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  100
 81. hangtran12
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  99
 82. hoachamspa
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  100
 83. chuyenhang70
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  100
 84. fiubiu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  116
 85. hanuuniversity
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  94
 86. bilrel767
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  111
 87. digi299
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  104
 88. digi299
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  110
 89. donxinlyhonpr
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  124
 90. ohfvn
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  126
 91. ohfvn
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  121
 92. goohu865
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  119
 93. donxinlyhonpr
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  123
 94. cafeci1205
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  149
 95. cafeci1205
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  139
 96. tontiteoz
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  178
 97. lii88900z
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  166
 98. conkiki15
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  132
 99. nhiemoizz
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  165
 100. tontiteoz
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  170

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...