1. BQT sẽ nỗ lực
  Xóa all bài viết các member post bài vào thớt người khác nhằm mục đích chèn link
  Xóa all bài viết trùng nội dung và tiêu đề
  Thân ái!

Điểm thưởng dành cho trung031313

 1. 10
  Thưởng vào: 22/10/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 7/3/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 18/8/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.