1. BQT sẽ nỗ lực
  Xóa all bài viết các member post bài vào thớt người khác nhằm mục đích chèn link
  Xóa all bài viết trùng nội dung và tiêu đề
  Thân ái!

Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Tân Thủ' bắt đầu bởi hahaidinh, 11/8/14.

 1. hahaidinh

  hahaidinh Moderator Thành viên BQT

  DARK WIZARD AGILITY BUG
  Evil Spirits
  • 0 - 5700 > Sử dụng bình thường
  • 5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
  • 8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 9820 - 10700 > Không sử dụng được
  • 10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
  • 13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 15700 - 23250 > Không sử dụng được
  • 23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
  • 28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 33200 - 65534 > Không sử dụng được

  Inferno

  • 0 - 61700 > Sử dụng bình thường
  • 61700 - 65534 > Không sử dụng được

  Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)

  • 9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
  • 33200 - 65534 = Sử dụng bình thường
  DARK KNIGHT AGILITY BUG
  Twisting Slash
  • 0 - 47040 > Sử dụng bình thường
  • 47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  ELF AGILITY BUG
  MultiShot

  • 0 - 23200 > Sử dụng bình thường
  • 23200 - 25250 > Không sử dụng được
  • 25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
  • 37750 - 56500 > Không sử dụng được
  • 56500 - 65535 > Sử dụng bình thường

  MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG
  Evil Spirit

  • 0 - 11200 > Sử dụng bình thường
  • 11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
  • 16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 19440 - 21200 > Không sử dụng được
  • 21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
  • 26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 31100 - 46200 > Không sử dụng được
  • 46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
  • 56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  Twisting Slash

  • 0 - 47180 > Sử dụng bình thường
  • 47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  Inferno

  • 0 - 65535 > Sử dụng bình thường

  Fireslash

  • 0 - 32,767 > Sử dụng bình thường

  DARK LORD AGILITY BUG
  FIRESCREAM

  • 0 - 2400 > Sử dụng bình thường
  • 2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 5000 - 5600 > Không sử dụng được
  • 5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
  • 6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 8000 - 11800 > Không sử dụng được
  • 11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 16600 - 65535 > Không sử dụng được

Chia sẻ trang này