1. BQT sẽ nỗ lực
  Xóa all bài viết các member post bài vào thớt người khác nhằm mục đích chèn link
  Xóa all bài viết trùng nội dung và tiêu đề
  Thân ái!

Hướng dẫn Xoay cánh (Wing 1,2,3)

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Tân Thủ' bắt đầu bởi hahaidinh, 4/8/14.

 1. hahaidinh

  hahaidinh Moderator Thành viên BQT

  Cách tạo cánh cấp 1
  Bước 1: tạo vũ khí Chao

  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
  - Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

  - Nguyên liệu:
  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  - Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.
  - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).
  - Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

  Bước 2: tạo cánh cấp 1
  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".

  - Nguyên liệu:
  • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  - Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.
  - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).
  - Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

  Cách tạo cánh cấp 2
  Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM
  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".
  - Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Lông Vũ
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  - Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.
  - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).
  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  Cách tạo cánh cấp 3
  Bước 1: Tạo lông vũ Condor
  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".
  - Nguyên liệu:   • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
   • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
   • + 1 Ngọc Sáng Tạo
   • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
   • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  - Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.
  - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  Bước 2: Tạo cánh cấp 3
  - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
  - Chọn mục "Kết hợp bình thường".
  - Nguyên liệu   • + 1 Lông Vũ Condor
   • + 1 Linh Hồn Condor
   • + 1 Ngọc Sáng Tạo
   • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
   • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
   • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  - Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.
  - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
  - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  Cách ép cánh cấp 4

  + Bạn đến gặp yêu tinh Chaos và mang theo những vật phẩm để kết hợp, gồm
  - Cánh cấp 3 , +9 và 4 option trở lên (1 món)
  - Ngọc nguyên tố (Đá) : Tăng khả năng tấn công +40 (4 món)
  - Ngọc nguyên tố (Nước) : Phản hồi sát thương +9% (4 món)
  - Ngọc nguyên tố (Sét) : Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo +14% (4 món)
  - Ngọc nguyên tố (Gió) : Tăng khả năng phục hồi HP + 20 (4 món)
  - Trứng nhện (1 món)
  - Lông vũ pha lê (1 món)
  - Ngọc hỗn nguyên (1 viên)
  - 1 tỉ Zen

  + Tỉ lệ thành công là 70%
  + Bạn có thể tìm trứng nhện khi săn Supelan trên Raklion, tỉ lệ rơi là 10%
  + Nếu kết hợp không thành công thì toàn bộ ngọc sẽ biến mất, Cánh cấp 3 không mất
  + Cánh cấp 4 là cánh khủng nhất tại MUPH
  Chỉnh sửa cuối: 17/8/14

Chia sẻ trang này